Osecký klášter

Cisterciácké opatství Panny Marie založené na konci 12. století Slavkem z rodu Hrabišiců je zajímavé nejen svými stavebními objekty kláštera, ale i zahradním uměním a jedinečným vodním systémem. Cisterciáci, kteří byli odjakživa známí svým uměním v zacházení s vodou, také při zakládání kláštera v Oseku zohlednili přírodní vodní poměry tak, aby vodu mohli využít ve svůj prospěch. Tak vznikl promyšlený vodní systém, jehož základní funkčnost zůstala zachována až do dnešní doby.

Vedle stavebních objektů kláštera vyniká opatství vysoce hodnotným dědictvím zahradního umění, na kterém se zakládá kulturně historický význam a zvláštní vyzařování opatství Osek. Oproti mnoha jiným srovnatelným objektům se zde zachovaly zahrady téměř úplné.