Turistický a informační portál

Bílina

Rozhledna Elektrárna Ledvice a turistická trasa Vodobraní

Na rozhledně Ledvice

Od dubna 2018 je v ledvické elektrárně návštěvníkům přístupná prosklená vyhlídka s ochozem ve výšce 140 m. Nachází se na pravé věži kotelny Nového zdroje. Vzhledem k tomu, že je rozhledna umístěna na nejvyšší průmyslové stavbě v ČR, logicky se pyšní titulem nejvyšší oficiální rozhledny v republice. Výtah vyveze návštěvníky do 28.patra, tedy do výšky 132 m. Následně se vyjde věží po 24 klasických betonových a dále ještě po 22 točitých schodech z oceli. 

Výstup na rozhlednu je možný po předchozí návštěvě Infocentra a na základě předchozí rezervace na telefonním čísle 411 102 313 nebo e-mailem: infocentrum.ele@cez.cz, a to od úterý do soboty vždy 8:00, 10:00, 12:00 a 14:00 hodin. Samotné Infocentrum je veřejnosti přístupné od 8 do 16 hodin. Více informací na www.cez.cz/ledvice.

 V okolí Bíliny je vyznačená nová turistická trasa

S nápadem vytvořit neobvyklou turistickou trasu, přišli studenti z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Inspirovat se nechali průmyslovým dědictvím našeho regionu. „Studenti fakulty umění a designu se společně se svými školiteli svého úkolu zhostili s vervou a jedním z výsledků byl návrh s pracovním názvem Vodobraní autorek Jany Babické, Katrin Bittnerové a Martiny Shořovské. Jeho nosnou myšlenkou je vyznačení stezky podél vodovodu a následné každoroční pořádání pochodu,“ uvedla Zdeňka Smutná, odborná asistentka Přírodovědecké fakulty UJEP, jež na projektu participuje.

foto 3Na trase je 27 kilometrů dlouhý průmyslový vodovod, který od doby svého vzniku v roce 1942 dodnes slouží svému účelu. Původně přiváděl vodu z Dolních Zálezel do chemické továrny v Záluží u Litvínova a v současnosti zásobuje vodou elektrárnu v Ledvicích. Důležitým úkolem bylo doplnění turistického značení v úsecích mezi Elektrárnou Ledvice, obcí Bořislav a dále mezi čerpací stanicí v Dolních Zálezlech a stávající trasou, která vede na Dubický kopec. Samotné značení trasy dlouhé 29 km provedl Klub českých turistů. Turistická trasa z velké části kopíruje vedení průmyslového vodovodu, někde se však z důvodu nepřítomnosti paralelních komunikací od něj odklání. Přestože naprostá část vodovodu vede podzemím, v některých částech lze vidět důležité součásti vystupující na povrch.

„Příkladem je tzv. přelivná věž na Dubickém kopci, kam je voda čerpána z Labe a odkud vlivem gravitace proudí samospádem až do Ledvic. Jediné místo, kde je možné spatřit malou část vodovodu, se nachází v lese nad obcí Ohníč. Vodovod byl také svého času napojený na památkově chráněný vodojem v areálu továrny AGC Automotive Czech v Bílině-Chudeřicích, který je zajímavostí pro milovníky industriální architektury,“ upřesnila Smutná s tím, že pro turistu by možná mohlo být zklamáním, že jsou viditelné jen minimální části vodovodu, ale toto je kompenzováno fantastickými výhledy na Podkrušnohoří, hřeben Krušných hor nebo špičaté vrcholy Českého středohoří.“ Kromě toho je pěší výlet možno spojit s návštěvou nejvyšší rozhledny v Česku položené na 140 m vysoké kotelně elektrárny.

Turistická trasa Vodobraní Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice

 
Na rozhledně Ledvice

Na rozhledně Ledvice

 
Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice

 
Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice

 
Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice

 
Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice

 
Elektrárna Ledvice

Elektrárna Ledvice

 
 
Vytvořeno 2.1.2023 14:04:10 | přečteno 13191x | lada.hubackova
load