Turistický a informační portál

Bílina

Certifikáty

certifikat Informační centrum BílinaInformační centrum Bílina pod radnicí obhájilo certifikát kvality Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR. O jeho přidělení rozhoduje pětičlenná certifikační komise složená ze zástupců A.T.I.C. ČR, CzechTourism a dalších subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

Certifikát je dokladem o splnění základního standardu služeb TIC a současně podmínkou pro certifikaci v rámci Českého systému kvality služeb nebo klíčem k dotacím na podporu činnosti TIC v rámci jednotlivých krajů. Zavedením tohoto certifikačního systému se vytváří základní předpoklad pro trvalé zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb TIC v České republice.

Pro získání certifikátu musí informační centrum splňovat požadované podmínky. Mezi ně patří například umístění centra na veřejně přístupném místě s přirozenou koncentrací turistů. Dále musí informační centrum vyhledávat, shromažďovat, aktualizovat a dále šířit přesné turistické informace z oblasti své působnosti. Informační centrum má také poskytovat veřejnosti informace různými formami, například ústně, telefonicky, písemně či prostřednictvím elektronických médií. Získání certifikátů nás dále zavazuje k dalšímu rozvoji a zkvalitňování služeb. 


Bílinské informační centrum je mezi 250 subjekty v České republice, které získaly známku kvality. Obdržení ocenění předcházel certifikační proces, kde se mimo jiné hodnotil přístup ke klientům,  kvalita nabízených služeb a spoluprácecertifikát s turistickým portálem Kudy z nudy. Známka Q se uděluje ve spolupráci s Českou unií cestovního ruchu a profesními asociacemi. Certifikát má platnost 3 roky a pro držitele znamená nejen příležitost zviditelnit se například na portále Kudy z nudy, ale také návod, jak zvýšit spokojenost návštěvníků a dalších uživatelů služeb v cestovním ruchu.
Vytvořeno 9.2.2023 8:29:26 | přečteno 60x | lada.hubackova
load