Turistický a informační portál

Bílina

Obchodní podmínky

Město Bílina
Informační centrum Bílina – organizační složka města Bíliny
se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230, DIČ: CZ00266230
e-mail: info@icbilina.cz
telefon: 471 810 985
www.icbilina.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 stanovené výše uvedeného prodávajícího prostřednictvím e-shopu ve smyslu ustanovení občanského zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a právními předpisy souvisejícími, všechny v platném znění.

 1. Objednávka 
 1. Provozovatelem internetového obchodu je MĚSTO BÍLINA INFORMAČNÍ CENTRUM BÍLINA – organizační složka města Bílina se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 00266230, DIČ: CZ00266230 (dále jen prodejce). Všechny objednávky zaslané na adresu provozovatele (tj. objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu) jsou závazné a nahrazují kupní smlouvu, na jejímž základě je prodej realizován. Veškeré zboží z e-shopu je zasíláno na dobírku nebo formou osobního odběru v sídle prodejce. 
 1. Cena zboží a poštovného 
 1. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, a.s. formou dobírky, a to pouze v rámci České republiky. V ceně zboží není zahrnuto přepravné. Jeho cena bude účtována dle platného ceníku České pošty.
 2. O ceně poštovného bude zákazník informován předem a bude vyžadován jeho souhlas.
 1. Právo na vrácení zboží 
 1. Objednávka je považována za závaznou od okamžiku jejího doručení prodávajícímu. O doručení objednávky prodávajícímu budete informováni e-mailem.
 2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů.
 3. Vrácením se rozumí předání zboží zpět dopravci (např. České poště) nebo přímo prodávajícímu, přičemž náklady na poštovné hradí kupující. Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny převodem na jeho účet, a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. U zboží poškozeného (např. poničený obal atd.), opotřebeného či zjevně užívaného, nárok na vrácení peněz zaniká.  Při odstoupení od smlouvy je nutné zboží vrátit společně s originálním daňovým dokladem. Podle zákona je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží, platba za dopravu se nevrací. 
 1. Reklamační řád 
 1. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce (např. České pošty) zboží prohlédnout a zkontrolovat, zda obal dodávky zboží není porušen a zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. V případě, že kupující převezme od dopravce zásilku a neiniciuje zjevné vady na zásilce, pozdější reklamace nebude uznána, jelikož se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.
 2. Reklamace musí být vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dnů od převzetí zásilky.
 3. Pokud kupující při kontrole publikace zjistí vady, které nebylo možné zjistit při převzetí zboží (chybějící stránky, zpřeházené stránky apod.) bude neodkladně o této skutečnosti informovat prodávajícího, a zboží mu bude vyměněno za bezvadné. 
 1. Zpracování osobních údajů 
 1. Prodávající respektuje soukromí kupujících. Data potřebná pro řádné zpracování a doručení objednávek budou používána výhradně k tomuto účelu.  Prodávající se zavazuje, že obdržené údaje nebude jakkoliv poskytovat třetím osobám a budou využity pouze v rozsahu nezbytném k řádnému zajištění objednávky. Další informace jsou uvedeny na webu města Bílina: 

https://www.bilina.cz/cs/mesto-bilina/zasady-ochrany-osobnich-udaju.html

 1.  Závěrečná ustanovení 
 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi prodejcem a kupujícím s platností od 1. 4. 2021.
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodejce.
 3. Prodejce si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
GDPR
Zpracování osobních údajů

Prodávající respektuje soukromí kupujících. Data potřebná pro řádné zpracování a doručení objednávek budou používána výhradně k tomuto účelu.  Prodávající se zavazuje, že obdržené údaje nebude jakkoliv poskytovat třetím osobám a budou využity pouze v rozsahu nezbytném k řádnému zajištění objednávky. Další informace jsou uvedeny na webu města Bílina.Vytvořeno 26.3.2021 11:56:24 | přečteno 1054x | tana
load