Turistický a informační portál

Bílina

Radovesickou výsypku zaplňují turisté i místní

IMG 9585

V sobotu 11. 6. 2022 se uskutečnil první naučný pochod na Radovesickou výsypku. Akci uspořádalo Informační centrum Bílina s TJ Sokol Bílina. Role průvodce se ujal Karel Mach za Bílinskou přírodovědnou společnost, která za podpory Severočeských dolů a.s., Města Bíliny a Ústeckého kraje vytvořila informační systém na Radovesické výsypce. Ve spolupráci s Klubem českých turistů vybudovala modře značenou turistickou trasu z Bíliny do Kostomlat pod Milešovkou.Skupina zájemců o bližší poznání Radovesické výsypky se sešla na Mírovém náměstí a poté vyrazila po modré turistické značce. První zastavení bylo v místech bývalého slovanského hradiště, které Karel Mach blíže popsal a krátce připomněl archeologický význam této lokality. Stěžejním místem byla Radovesická štola a její příběh. Jedná se o unikátní a dodnes funkční báňské dílo v podloží výsypky. Dalšími zastávkami bylo místo vzniku tzv. bahnotoku – významné geotechnické události v existenci výsypky a panel pojednávající o archeologickém výzkumu v podloží Radovesické výsypky. Cílem pochodu byla zasypaná obec Radovesice, kde Karel Mach podrobně popsal osud vesnice. „Celková délka trasy pochodu se zpáteční cestou nakonec činila téměř 15 km a se zastávkami jsme na ní strávili přes šest hodin,“ upřesnil Mach s tím, že diskuse probíhala po celé trase. „Často se probíraly otázky budoucnosti výsypky z hlediska možností využívání lidmi, používání metod navracení výsypek a dolů k civilnímu životu (rekultivace nebo sukcese), otázky vodního režimu na výsypce a její stability.“ Účastníci se například podivovali nad tím, že o tak zajímavou oblast nemají valný zájem zemědělci ani lesáci. Debatovalo se i o tom, jak zamezit přístupu motoristů všeho druhu na výsypku, a také, že existuje část občanů, kteří stále vnímají toto krásné území jako potenciální odkladiště odpadků.

Trasa po modré do Radovesic

Trasu na Radovesickou výsypku, která má několik variant, vybral Karel Mach. „Trasa pochodu po modré byla zvolena tak, aby se lidé seznámili s existencí této zcela nové turistické trasy, která byla navržena po dlouhých úvahách. Asi bych ji neměnil, bývalé Radovesice představují skvělý a symbolický cíl,“ prozradil Karel Mach důvod, proč zvolil takovou trasu sobotního pochodu s tím, že se šlo po jižním okraji výsypky. „Bezvadné by to bylo i přejít přes její severní část nebo dojít do Kostomlat a zpět do Bíliny dojet autobusem. Síť cest je ale jak pro pěší, tak pro cyklisty  velmi hustá a trasy lze libovolně měnit,“ dodal. V Infocentru je možné k tomu účelu získat podrobnou mapku.

S pochodem byli spokojení i turisté. „Bylo to pro mě velmi přínosné, protože jsem se dozvěděla zajímavé informace hlavně o zasypání obce Radovesice,“ sdělila účastnice pochodu Alena Brantová. Některé účastníky zaujala samotná modrá trasa. „Na túry chodím často i kolem Bíliny, ale zvolená modrá trasa je dobře a nápaditě značená v kombinaci s naučnou stezkou. Osobně mě zaujal výklad o Radovesické štole,“ sdělila Jana Vrajová z TJ Sokol Bílina.

Informační systém na Radovesické výsypce obsahuje 22 panelů, které seznamují s historií, geologií  a rekultivacemi. V neposlední řadě zde najdeme panely s rybářskou a biologickou tematikou.


Pochod na výsypku

Pochod na Radovesickou výsypku

Pochod na Radovesickou výsypku

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
RV

RV

 
 
Vytvořeno 17.6.2022 11:04:29 | přečteno 700x | lada.hubackova
load