Turistický a informační portál

Bílina

Neprozkoumaná Radovesická výsypka láká k pochodům

RV3

V pořadí druhý turistický pochod na Radovesickou výsypku, který proběhl v listopadu, byl zaměřený na nově vzniklé vodní plochy a zde žijící ptáky. Průvodce pochodu, ornitolog Jiří Vaník prozradil, jaké druhy ptáků na výsypce žijí a jakou úlohu mají v rekultivované krajině vodní plochy. Zdatně mu sekundovala manželka Anna Vaníková, která přítomné seznámila se zajímavostmi a problémy s hnízděním ptactva. 

Pochod byl naplánovaný k informačním panelům, které se zaměřují na rozsáhlý vodohospodářský systém a tzv. Nebeským jezírkům. Jedná se menší vodní plochy, které vznikly nahromaděním vody a jejichž jedinými vodními zdroji jsou srážky a stoky z okolního terénu. „Takových jezírek najdeme po celé ploše výsypky několik a jsou závislá na srážkách. Tvoří tak ideální prostředí pro rozmnožování obojživelníků a ptáků,“ uvedl Jiří Vaník.

V místě, kde kdysi býval rybník na východním okraji obce Radovesice, se nachází vodní plocha, která slouží jako retenční nádrž pro vodu z okolních svahů. Celé okolí jezírka je podmáčené a rostou zde vlhkomilné druhy bylin. Na březích jezírka roste nejhojněji rákos obecný a orobinec širokolistý. „V hustých porostech rákosu hnízdí vodní druhy ptáků, například potápky malé, poláci chocholačky i labutě velké. Z pěvců zde hnízdí slavík modráček, rákosník velký nebo strnad,“ doplnila Anna Vaníková. Jako zajímavost uvedla, že mezi některými ptáky v době hnízdění je taková rivalita, že brání i v důležitém zahnízdění. „Svá pracně vystavěná hnízda jsou schopni za den tomu druhému vyházet, jenže tím se prodlužuje doba zahnízdění.“

Radovesická výsypka nabízí mnoho míst, o kterých laická veřejnost nemá tolik informací a setkává se z řad turistů s velkým zájmem. „Bylo to velmi zajímavé, kolik informací jsme se o ptácích, ale i vodních plochách dozvěděli, a které jsou pro takovou krajinu, jako je výsypka, velmi důležité,“ řekla členka turistického oddílu Sokol Bílina, Jaroslava Vrajová.

Další turistický pochod za poznáním Radovesické výsypky se bude konat v příštím roce na jaře.

Lada Hubáčková

Informační centrum Bílina


Pochod na výsypku 2022

Výchozí bod pochodu

Výchozí bod pochodu

 
Sraz v Pohádkovém lese

Sraz v Pohádkovém lese

 
Pochod na Radovesickou výsypku

Pochod na Radovesickou výsypku

 
Pohádková vyhlídka

Pohádková vyhlídka

 
U vodní plochy

U vodní plochy

 
Záchytná nádrž na Radovesické výsypce

Záchytná nádrž na Radovesické výsypce

 
Záchytná nádrž na Radovesické výsypce

Záchytná nádrž na Radovesické výsypce

 
Pohled na město

Pohled na město

 
Na horizontu

Na horizontu

 
Radovesická výsypka se mění

Radovesická výsypka se mění

 
Radovesická výsypka

Radovesická výsypka

 
Radovesická výsypka

Radovesická výsypka

 
Záchytné strouhy

Záchytné strouhy

 
Cesta k Radovesicím

Cesta k Radovesicím

 
Nebeské jezírko

Nebeské jezírko

 
Výklad o ptácích

Výklad o ptácích

 
Výklad o ptácích

Výklad o ptácích

 
Výklad o ptácích

Výklad o ptácích

 
Radovesická výsypka

Radovesická výsypka

 
 
Vytvořeno 11.11.2022 15:51:21 | přečteno 480x | lada.hubackova
load